Projekt

Undervattenskarvhylsor till NKT

NKT i Karlskrona tillverkar högspänningssjökablar som bland annat används till vindkraftverk ute till havs. Kablarna skarvas ihop på specialbyggd båt innan de sänks ner i havet. Varje gång en kabel ska skarvas används en specialhylsa – de hylsorna har KISAB tillverkat till NKT. 

För att tillverka hylsorna används avancerad svetsteknik i olika metaller och legeringar. Det är av yttersta vikt att sammanfogningen blir tät och inte leder ström. Hylsorna tillverkads i både rostfritt och kolstål med höga ytbehandlingskrav som NORSOK M-501.

Kristianstads
Industriservice AB

Org. nr. 556558-1674

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 00
info@kisab.se

VAT nr SE556558167401

Bankgiro 5077-8422

Leverantörsfakturor skickas till: faktura@kisab.se

Kristianstads
Industriservice AB

Org. nr. 556558-1674

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 00
info@kisab.se

VAT nr SE556558167401

Bankgiro 5077-8422

Leverantörsfakturor skickas till: faktura@kisab.se

KISAB AB, All rights reserved, 2021. En hemsida av Capace Media