Projekt

Evakueringsdörrar till Öresundstunneln

KISAB fick i uppdrag att nytillverka och installera 94 brandsäkra och röktäta evakueringsdörrar till biltunneln i Öresundsbron. Uppdraget innefattade dessutom att renovera lika många dörrar till järnvägstunneln. 

De 300 kg tunga dörrarna kunde bara monteras vid tunnelstängningar för att inte störa trafiken i tunneln. Monteringen skedde därför under nattetid vid ett antal tillfällen under ett och ett halvt år. Vid varje montering arbetade vi efter ett noggrant planerat schema för att hinna med alla moment inom den begränsade tiden för tunnelstängningarna.

Kristianstads
Industriservice AB

Org. nr. 556558-1674

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 00
info@kisab.se

VAT nr SE556558167401

Bankgiro 5077-8422

Leverantörsfakturor skickas till: faktura@kisab.se

Kristianstads
Industriservice AB

Org. nr. 556558-1674

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 00
info@kisab.se

VAT nr SE556558167401

Bankgiro 5077-8422

Leverantörsfakturor skickas till: faktura@kisab.se

KISAB AB, All rights reserved, 2021. En hemsida av Capace Media