Projekt

Kalibreringsutrustning till Cern i Schweiz

I världens största kärnpartikelfysiklaboratorium, Cern, utför forskare avancerade experiment. KISAB har levererat kalibreringsutrustning till en del av laboratoriet, kallad HIE-ISOLDE-projektet. 

Utrustningen används för att korrigera frekvensen för de protonpartiklar som används vid forskningen. De levererade delarna består av olika typer av rostfria material samt titan och koppar. 

Uppdraget krävde mycket stor precision vid tillverkningen och vid varje steg i processen kontrollmättes komponenterna. Kraven på renlighet var höga och alla delarna ultraljudtvättades innan leverans. Tillverkningen dokumenterades utförligt.

Kristianstads
Industriservice AB

Org. nr. 556558-1674

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 00
info@kisab.se

VAT nr SE556558167401

Bankgiro 5077-8422

Leverantörsfakturor skickas till: faktura@kisab.se

Kristianstads
Industriservice AB

Org. nr. 556558-1674

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 00
info@kisab.se

VAT nr SE556558167401

Bankgiro 5077-8422

Leverantörsfakturor skickas till: faktura@kisab.se

KISAB AB, All rights reserved, 2021. En hemsida av Capace Media