Projekt

Kalibreringsutrustning till Cern i Schweiz

I världens största kärnpartikelfysiklaboratorium, Cern, utför forskare avancerade experiment. KISAB har levererat kalibreringsutrustning till en del av laboratoriet, kallad HIE-ISOLDE-projektet. 

Utrustningen används för att korrigera frekvensen för de protonpartiklar som används vid forskningen. De levererade delarna består av olika typer av rostfria material samt titan och koppar. 

Uppdraget krävde mycket stor precision vid tillverkningen och vid varje steg i processen kontrollmättes komponenterna. Kraven på renlighet var höga och alla delarna ultraljudtvättades innan leverans. Tillverkningen dokumenterades utförligt.

Kristianstads
Industriservice AB

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 10
info@kisab.se

Kristianstads
Industriservice AB

Industrigatan 64
291 36 KRISTIANSTAD

044-590 11 10
info@kisab.se

KISAB AB, All rights reserved, 2020. En hemsida av Capace Media