Vattenrening till kärnkraftverk


Vattnet i reaktortanken i Oskarhamns kärnkraftverk behöver kontinuerlig rening. KISAB har byggt delar till en så kallad ejektorfälla för att ta bort partiklar ur vattnet.

Fällan är byggd av syrafasta material enligt kundens specifikationer. I detta precisionsuppdrag var ytfinhet och måttnoggrannhet av yttersta vikt.

Teknik som användes: Fräsning i fleroperationsmaskin