Tillverkning av evakueringsdörrar till Öresundstunneln


KISAB har levererat 94 nya evakueringsdörrar till Öresundstunneln. De 300kg tunga dörrarna monterades av oss nattetid för att inte störa trafiken i tunneln.

Legotillverkningsuppdraget var att nytillverka 94 brandsäkrade och röktäta evakueringsdörrar till biltunneln samt renovera lika många dörrar till järnvägstunneln. Vi skulle också transportera dörrarna till tunnlarna och montera dem.

Den stora utmaningen var logistiken. Vi löste det genom att transportera dörrarna från Malmö ut till tunnlarna nattetid både med lastbilar och järnvägsvagnar. Uppdraget dokumenterades noggrant.