Renovering av transportskruv till Nymölla Bruk


Skruvar, som denna från massaberedningen i pappersbruket Nymölla, behöver renoveras med jämna mellanrum. Vi har stor erfarenhet av denna typ av uppdrag som vi utför i egen verkstad.

Skruvens ytor reparationssvetsades och belades sedan med hårdsvetsmaterial, där efter rensvarvades lagerlägen och axeltappar. Denna åtgärd har medfört att reparationsintervallen förlängts och därmed bidragit till en kostnadsbesparing för vår kund Stora Enso Nymölla Bruk.

Tekniker som användes: Svarning och svetsning (licenssvetsning)