Kalibreringsutrustning till Cern i Schweiz

I världens största kärnpartikelfysiklaboratorium, Cern, utför forskare avancerade experiment. KISAB har levererat kalibreringsutrustning till en ny del av laboratoriet, kallad HIE-ISOLDE-projektet.

Utrustningen används för att korrigera frekvensen för de protonpartiklar som används vid forskningen. De levererade delarna består av olika typer av rostfria materiel samt titan och koppar.

Uppdraget krävde mycket stor precision vid tillverkningen och vid varje steg i processen kontrollmättes komponenterna. Kraven på renlighet var höga och alla delar ultraljudtvättades innan leverans. Tillverkningen dokumenterades utförligt.

Tekniker som användes vid tillverkningen: Vattenskärning, laserskärning, fräsning, svarvning och sänkgnistning.