Industrimontage hos Nymölla Bruk


KISAB fick uppdraget att montera ett helt nytt stockintag på Nymölla Bruk. Totalt vägde de olika delarna 150 ton och vi arbetade dygnet runt för att få allt på plats.

Stockintaget är den del av bruket där timmerstockarna förs in. I den stora trumman roterar stockarna och barken skalas av så att stockarna sedan kan flisas.

KISAB:s uppdrag var att demontera det gamla intaget och montera det nya som hade en totalvikt på 150 ton. Totalt arbetade 30 personer med platsmontaget.